در تولد ۶ سالگی ایران‌تایمر، تا ۶۰۰،۰۰۰ تومان هدیه دریافت نمایید.